Subscripció premium online de 'La Maleta de Portbou'
Accés il·limitat a tot l’arxiu de la revista
Descripció

 

La Maleta de Portbou és una revista d’humanitats dirigida per Josep Ramoneda. El número 1 es va publicar el setembre de 2013. Des de llavors se n’han publicat 41 números. Hi col·laboren escriptors, periodistes, investigadors i artistes de tot el món i de diferents generacions.

La Maleta és un mitjà de comunicació, un lloc de debat, de proposta, una via variada d’accés a la cultura: un buscador cultural. Una mirada humanística, multidisciplinària i àmplia sobre els fenòmens i les idees que ens afecten. La revista és en castellà.

Per ser subscriptor de l’ARA, pots obtenir la Subscripció Premium Online per un preu especial,36,99 € en lloc dels 46,99 € habituals, amb accés il·limitat a tot l’arxiu de la revista.

Per accedir a l'oferta, inicia sessió com a subscriptor
Subscriu-te a l'ARA
Accedeix al teu compte de l'ARA